Autor: Altis Odszkodowania
Data: 28.04.2020

Bezpośrednia likwidacja szkody

Bezpośrednia likwidacja szkody - jak skorzystać z BLS?

Kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy kolizji może być dla poszkodowanego wyzwaniem. Przeważnie ubezpieczeni czują się znacznie pewniejsi podczas kontaktu ze swoim ubezpieczycielem. Nie mają wówczas poczucia, że przez bycie „osobą z zewnątrz” zostaną potraktowani gorzej niż rzeczywisty klient danego zakładu. Tak jak w przypadku wszystkich usług, zdecydowanie bardziej komfortowe jest kontaktowanie się z firmą, z której samemu się korzysta. W procesach likwidacji szkód komunikacyjnych istnieje taka forma zgłoszenia szkody z OC, która pozwala na kontakt wyłącznie ze swoim ubezpieczycielem.

Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie komunikacyjne?
Zgłoś szkodę

Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

BLS to właśnie proces, który umożliwia poszkodowanemu zgłoszenie szkody z OC sprawcy u własnego ubezpieczyciela. Jak to możliwe, skoro sprawca jest ubezpieczony w całkowicie innej firmie? Bezpośrednia Likwidacja Szkody ( zwana w skrócie BLS ) jest procesem zainicjowanym przez same towarzystwa ubezpieczeń. To forma porozumienia między ubezpieczycielami, na mocy której poszkodowany ma możliwość zgłoszenia szkody z OC sprawcy w towarzystwie ubezpieczeń, w którym sam posiada polisę OC. Ubezpieczyciel będzie przeprowadzał cały proces likwidacji szkody w imieniu kierowcy. Poszkodowany otrzyma więc kosztorys, decyzję i wypłatę od swojego towarzystwa, a nie zakładu ubezpieczeń sprawcy kolizji.

Czy zgłoszenie szkody z BLS obciąża polisę poszkodowanego?

Zgłoszenie szkody z OC we „własnym” towarzystwie ubezpieczeniowym może budzić obawę związaną z utratą zniżek OC u poszkodowanego. Zwłaszcza że zakład ubezpieczeń poprosi o wskazanie nie tylko numeru polisy sprawcy, ale również poszkodowanego. Zgłoszenie szkody z OC co do zasady jest raportowane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na skutek czego polisa zostaje obciążona. Jednak skorzystanie z Bezpośredniej Likwidacji Szkód nie wiąże się z utratą zniżek na ubezpieczenie OC poszkodowanego.

Szkoda jest teoretycznie rejestrowana na OC poszkodowanego. Jednak ubezpieczyciel wskazuje przy szkodzie proces BLS, który całkowicie zmienia postać rzeczy. Szkody likwidowane w ramach porozumienia nie są przekazywane do UFG. Tym samym nie powodują obciążenia polisy poszkodowanego i wzrostu przyszłej składki. Poszkodowany nie musi się więc obawiać żadnych sankcji związanych ze zgłoszeniem szkody z OC sprawcy w swoim zakładzie ubezpieczeń.

Czy można skorzystać z BLS mając ubezpieczenie AC?

W sytuacji, gdy poszkodowany posiada ubezpieczenie Autocasco, z pewnością natrafił na informację o możliwości zgłoszenia szkody u swojego ubezpieczyciela z regresem na sprawcę. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe poszkodowanego zajmie się likwidacją szkody i wypłaci odszkodowanie. Następnie skieruje postępowanie windykacyjne do ubezpieczyciela sprawcy celem odzyskania wypłaconej kwoty. To wygodne rozwiązanie, ale ma jedną sporą wadę. Polisa poszkodowanego zostanie obciążona do momentu uzyskania zwrotu. Postępowanie regresowe trwa zazwyczaj kilka miesięcy, niejednokrotnie rozciąga się jednak nawet do kilku lat. Może więc trwać aż do zakończenia okresu trwania polisy AC, w związku z czym poszkodowany zapłaci później wyższą składkę.

Alternatywnym rozwiązaniem okazuje się porozumienie BLS. Niezależnie od tego, czy poszkodowany posiada zarówno ubezpieczenie AC i OC, czy samo OC, może zgłosić szkodę z BLS. Ubezpieczyciel nie zablokuje postępowania ze względu na możliwość likwidacji szkody poprzez AC z regresem. Bezpośrednia Likwidacja Szkód będzie miała swoje zastosowanie również podczas likwidacji szkody z polisy Autocasco.

Jak przebiega proces likwidacji szkody przy pomocy systemu BLS?

Mechanizm działania systemu BLS jest bardzo zbliżony do szkód regresowych z AC. Poszkodowany zgłasza szkodę u swojego ubezpieczyciela, zaznaczając, że chce skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Wskazuje nazwę towarzystwa ubezpieczeń sprawcy oraz numer jego polisy OC. Jeśli nie posiada tych danych, jego zakład ubezpieczeń może je odnaleźć po numerze rejestracyjnym pojazdu sprawcy. Poszkodowany może to także zrobić wcześniej samodzielnie – na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel poszkodowanego dokona wyceny szkody i wyda decyzję. Jeśli będzie pozytywna, wypłaci należną kwotę. Warto pamiętać, że dzięki BLS istnieje także możliwość najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy właśnie w swoim zakładzie ubezpieczeń. W międzyczasie ubezpieczyciel samodzielnie kontaktuje się z towarzystwem ubezpieczeń sprawcy, informuje o zdarzeniu i przekazuje stosowną dokumentację szkodową. Poszkodowany na żadnym z etapów likwidacji nie musi kontaktować się z firmą ubezpieczeniową sprawcy kolizji. Wszelkich informacji zasięga u własnego ubezpieczyciela. Rozliczenie szkody przez zakład ubezpieczeń sprawcy będzie się odbywało na konto ubezpieczyciela poszkodowanego. Towarzystwa ubezpieczeniowe same się więc między sobą rozliczają. Poszkodowany nie uczestniczy w tym procesie i nie musi się martwić o jego przebieg.

Jakie są zalety skorzystania z systemu BLS?

Jedną z największych zalet systemu BLS z całą pewnością jest zdecydowanie prostszy proces likwidacji szkody. Ubezpieczyciele znacznie chętniej i dokładniej obsługują swojego klienta niż osobę zewnętrzną, w trosce o jego utrzymanie. W każdej chwili można także skontaktować się z zaufanym agentem, który pomoże w całym procesie. Zwykle taka forma likwidacji przebiega także szybciej niż w przypadku zgłoszenia z OC – właśnie ze względu na troskę o klienta.

Które towarzystwa ubezpieczeń należą do systemu BLS?

Bezpośrednia Likwidacja Szkody jest porozumieniem zainicjowanym przez same towarzystwa ubezpieczeń. Nie zostało narzucone odgórnie przez żadną ustawę, w związku z czym nie we wszystkich zakładach udogodnienie to obowiązuje. Przed próbą zgłoszenia szkody z Bezpośredniej Likwidacji Szkód należy więc ustalić czy ubezpieczyciel poszkodowanego i sprawcy należą do tego systemu.

Aktualnie porozumienie obejmuje poniższe zakłady ubezpieczeń:

 • Concordia,
 • Ergo Hestia (wraz z MTU),
 • PZU,
 • Warta (wraz z HDI),
 • Uniqa,
 • Aviva,
 • Wiener (dawny Gothaer),
 • AXA Direct,
 • Liberty.


Należy mieć na uwadze, że lista ta może się zmienić, gdy któraś z firm wyrazi chęć dołączenia do porozumienia. Warto więc weryfikować ją na bieżąco w momencie wystąpienia kolizji. Wystarczy skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem, by uzyskać aktualne informacje.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel sprawcy nie posiada BLS?

Gdy towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy nie oferuje możliwości likwidacji szkody z BLS, należy zgłosić szkodę z OC bezpośrednio u niego. Zdarza się jednak, że ubezpieczyciel poszkodowanego zajmie się likwidacją szkody w jego imieniu nawet w takiej sytuacji. Najbezpieczniejszą opcją będzie więc skontaktowanie się ze swoim ubezpieczycielem, na przykład za pomocą infolinii. Wystarczy dopytać, czy istnieje możliwość skorzystania z BLS, gdy zakład ubezpieczeń sprawcy nie należy do tej listy.

Kiedy nie można skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkody?

W przypadku Bezpośredniej Likwidacji Szkody istnieje kilka czynników, od których zależy, czy zdarzenie będzie się wpisywało w jej ramy, czy też nie.
Pierwszym z nich jest oczywiście termin. Tak jak w przypadku standardowego zgłoszenia szkody z OC, zdarzenie musi zostać zgłoszone do 3 lat. Dodatkowe kryteria dyskwalifikujące zdarzenie z możliwości zgłoszenia w ramach BLS to:

 • kolizja miała miejsce poza terenem Polski,
 • wystąpiły obrażenia osobowe,
 • w kolizji brały udział więcej niż dwa pojazdy (np. pojazd A najechał na tył samochodu B stojącego w korku, w związku z czym pojazd B został przepchnięty na tył samochodu C),
 • szkoda została zgłoszona do towarzystwa ubezpieczeń sprawcy z OC; jeśli poszkodowany przykładowo uzna, że proces likwidacji przebiega zbyt wolno i chciałby skorzystać z BLS, musi najpierw oficjalnie wycofać zgłoszenie z OC,
 • miało miejsce bezkolizyjne zajechanie drogi (np. sprawca zajechał drogę poszkodowanemu, ale nie doszło do zderzenia się samochodów. Szkoda wystąpiła na skutek skrętu celem uniknięcia kolizji i uderzenia w inny obiekt),
 • wartość szkody wynosi więcej niż 30 tysięcy złotych.


Warto wspomnieć, że orzeczenie współwiny nie dyskwalifikuje zgłoszenia w ramach BLS. W takiej sytuacji obie strony mogą zgłosić szkodę właśnie tą drogą likwidacji.

Czy w ramach BLS zostaną opłacone wyłącznie koszty naprawy pojazdu?

Jak wspomnieliśmy w poprzedniej części tekstu,Bezpośrednia Likwidacja Szkody umożliwia także zgłoszenie roszczenia o pojazd zastępczy. To jednak nie jedyne z dodatkowych kosztów, które pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe poszkodowanego. Proces likwidacji będzie przebiegał niemal identycznie jak w przypadku „klasycznego” OC (niemal ze względu na wyłączenie szkód osobowych).

Można dodatkowo rościć o pokrycie kosztów związanych z:

 • holowaniem samochodu z miejsca zdarzenia,
 • utratą wartości rynkowej pojazdu,
 • utratą dochodu (np. w przypadku szkody na taksówce),
 • wykonaniem badania technicznego (np. gdy uszkodzeniu uległ układ hamulcowy),
 • postojem pojazdu na parkingu strzeżonym (np. do czasu wykonania oględzin).


Należy jednak mieć na uwadze, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Decyzja dotycząca wszelkich kosztów dodatkowych będzie podejmowana w przebiegu likwidacji.

Czy odszkodowanie w przypadku szkody zgłoszonej z BLS może być zaniżone?

Zgłoszenie szkody u swojego ubezpieczyciela ma wiele zalet. Przede wszystkim jest znacznie wygodniejsze. Ciężko wskazać konkretną odpowiedź na pytanie, czy warto skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Kontakt ze „swoim” ubezpieczycielem na pewno będzie prostszy i mniej stresujący. Niejednokrotnie bywa również tak, że firmy poważniej traktują zgłoszenia swoich klientów, niż „obcych”, zgłaszających roszczenie z OC. Nie chcąc tracić ubezpieczonego, sprawniej reagują na pytania i chętniej udzielają niezbędnych informacji.

Jednak i w takim modelu likwidacji szkody niejednokrotnie można się spotkać z problemem zaniżonego odszkodowania OC. Sytuacja staje się o tyle trudna, że gdy złożona reklamacja spotka się z odmowną decyzją ubezpieczyciela, pozwanym w rozprawie sądowej nie będzie już zakład ubezpieczeń poszkodowanego. Wówczas staje się nim ubezpieczyciel sprawcy.

Samodzielny udział w takiej sprawie sądowej wiąże się oczywiście z dużymi pokładami stresu i koniecznego do poświęcenia czasu. Rozprawy mogą się znacznie przeciągać, a sądowa batalia z dużą firmą bywa wyjątkowo trudna. W takiej sytuacji warto zdecydować się na skorzystanie z usługi dopłaty do odszkodowania przez firmę zewnętrzną specjalizującą się w skupie odszkodowań. Poszkodowany może skorzystać z bezpłatnej analizy i wyceny szkody, w wyniku której uzyska informację o możliwości przyznania dodatkowej kwoty ze strony tejże firmy. Otrzymuje więc pełne odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela w ramach BLS i dodatkowe od firmy odszkodowawczej. Cały proces opiera się na cesji wierzytelności i przekazaniu praw do uzyskania tej części odszkodowania, której poszkodowanemu nie udało się otrzymać. Niezależnie od dalszego rozwoju sprawy (czy firmie uda się wyegzekwować od ubezpieczyciela dodatkową kwotę), poszkodowany otrzymuje kwotę zaproponowaną przez firmę.

Podsumowanie

1. Bezpośrednia Likwidacja Szkód umożliwia zgłoszenie szkody u swojego ubezpieczyciela, nie trzeba kontaktować się zakładem ubezpieczeń sprawcy.

2. BLS nie obejmuje szkód powstałych poza terenem Polski.

3. Bezpośrednia Likwidacja Szkód nie ma zastosowania w przypadku kolizji więcej niż 2 pojazdów.

4. Do zgłoszenia szkody z BLS konieczne jest wystąpienie kontaktu samochodów przy kolizji.

5. Wystąpienie obrażeń osobowych dyskwalifikuje szkodę z modelu BLS.

6. Maksymalna wartość szkody możliwej do zgłoszenia przez Bezpośrednią Likwidację Szkody to 30 000 zł.

7. Model BLS obejmuje kilka roszczeń dodatkowych, nie tylko koszty naprawy samochodu.

8. Przed zgłoszeniem szkody należy zweryfikować czy zakład ubezpieczeń sprawcy i poszkodowanego należy do systemu BLS.

9. Zgłoszenie szkody z Bezpośredniej Likwidacji Szkód nie obciąża polisy poszkodowanego.

10. W przypadku zaniżonego odszkodowania z BLS pozwanym w sprawie sądowej jest zakład ubezpieczeń sprawcy.


Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie lub odmowę jego wypłaty? Zgłoś się do bezpłatnej analizy!

Napisz nam o tym na biuro@doplaty-do-odszkodowania.pl lub zadzwoń 796 - 000 - 872.
Przeanalizujemy Twoją sprawę i zaproponujemy rozwiązanie problemu.

Nasze porady i analizy są bezpłatne i niezobowiązujące - NIE Cię to nie kosztuje.