Odkup odszkodowania - niezbędne dokumenty

Analizy i oszacowania dopłat do odszkodowań wykonujemy w oparciu o rodzaj szkody i tak dla:

OC

Szkoda częściowa

- kosztorys
- decyzja o wypłacie odszkodowania

OC

Szkoda całkowita

- kosztorys
- wycena wartości pojazdu przed i po szkodzie

AC

Szkoda częściowa

- kosztorys
- decyzja o wypłacie odszkodowania
- skan polisy AC

AC

Szkoda całkowita

- kosztorys
- wycena wartości pojazdu przed i po szkodzie
- skan polisy AC

Powyżej został określony minimalny zestaw dokumentów niezbędnych do oszacowania kwoty odkupu szkody.
Jeśli jednak posiadają Państwo dodatkowe materiały ( niezależne wyceny, korespondencję z zakładem ubezpieczeń, zdjęcia uszkodzeń auta ) prosimy także o ich załączenie.
Mogą one mieć wpływ na wysokość dopłaty do odszkodowania.

Przydatne informacje

W wiadomości z dokumentami prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.
Będa one pomocne do sprawnego oszacowania Twojej dopłaty do odszkodowania:
1. Czy odszkodowanie należne jest z tytułu OC sprawcy czy AutoCasco?
2. Czy szkoda jest częściowa czy całkowita?
3. Czy auto jest własnością prywatną czy firmową ( należne odszkodowanie bruto czy netto )?