Zgłoś szkodę do wyceny

Wskazówki do wyceny odkupu odszkodowania.

Aby otrzymać od nas dopłatę do odszkodowania dołącz do zgłoszenia emial następujące informacje:

Niezbędne dokumenty:
1. Jeśli szkoda częściowa z OC sprawcy: kosztorys naprawy wykonany przez ubezpieczyciela oraz decyzja wypłaty odszkodowania.

2. Jeśli szkoda całkowita z OC sprawcy: kosztorys naprawy wykonany przez ubezpieczyciela, wycena pojazdu przed i po zdarzeniu oraz decyzja wypłaty odszkodowania.

3. Jeśli szkoda częściowa z AC: kosztorys naprawy wykonany przez ubezpieczyciela, decyzja wypłaty odszkodowania oraz skan polisy AC.

4. Jeśli szkoda całkowita z AC: kosztorys naprawy wykonany przez ubezpieczyciela, wycena pojazdu przed i po zdarzeniu, decyzja wypłaty odszkodowania oraz skan polisy AC.

Jeśli dysponują Państwo dokumentacją fotograficzną uszkodzeń lub innymi istotnymi dokumentami, prosimy także je dołączyć.
Mogą mieć one wpływ na wysokość dopłaty do szkody.

Jeżeli nie posiadasz dokumentacji szkody, możemy ją pozyskać od ubezpieczyciela w Twoim imieniu ( tylko do wglądu ). Zadzwoń do nas 796 - 000 - 872, aby dowiedzieć się więcej.

W treści maila prosimy o informacje:

1. Czy szkoda z OC sprawcy czy AutoCasco ?
2. Całkowita czy częściowa ?
3. Auto firmowe czy prywatne ( obowiązują kwoty netto czy brutto ) ?
4. Czy auto zostało naprawione czy sprzedane uszkodzone po szkodzie ?
5. Czy szkoda miała miejsce na terenie Polski, czy sprawcą był Polak ?

Altis Odszkodowania

ODKUP SZKÓD OC/AC

ul. Warszawska 6
25-306 Kielce

NIP: 9592002284
Regon: 369420704

kom: 796 - 000 - 872
biuro@doplaty-do-odszkodowania.pl